VosenvanderVeen / Studio Vos

Samenwerkingsverband van Joke Vos en Jacob van der Veen.

Autonoom werk en schilderkunstige installaties gebaseerd op kleur, materiaal en gereduceerde vorm als ‘VosenvanderVeen’.

Werk in opdracht als ‘Studio Vos’: onder meer webdesign; vormgeving van uitnodigingen, advertentie, affiches, brochures en boeken;  teksten.

Zeer ruime ervaring op het gebied van organisatie en samenstelling van – en bemidddeling bij exposities en culturele projecten.